Lumina Learning, de sleutel tot succes

Als oprichter van Brightnezz ben ik erg enthousiast over Lumina Learning. Het is het eerste instrument dat een werkelijke meerwaarde biedt aan individuen en teams. Ik vind het een voorrecht om hiermee te werken. Succesvolle organisaties zijn in staat zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Daar ligt de sleutel tot hun succes. Deze veerkracht binnen organisaties, bedrijven en teams wordt bepaald door de veerkracht van de mensen die er werken. Het ontwikkelen van het potentieel van mensen is de belangrijkste sleutel tot succes. Hiervoor bestaat geen vast recept. Inzicht in en bewustwording van het eigen gedrag is echter onontbeerlijk. Alleen dan kunnen bestaande kwaliteiten versterkt worden en/of aandachtspunten onderzocht en kan er een gedragsverandering plaatsvinden.

Lumina Spark, een innovatief instrument 

Lumina Spark geeft teamleden inzicht in en bewustwording van het eigen gedrag. Samen met de persoonlijk profielschets vormt het de basis én het startpunt voor de trainingen en workshops. In dit persoonlijke profiel worden er 24 verschillende eigenschappen gemeten. Deze meting laat de kwaliteiten van ieder teamlid zien. Verder laat het zien hoe het natuurlijke gedrag is, het gedrag onder een normale belasting en hoe iemand onder hoge druk reageert. Dit noemen we de drie persona’s. Hierdoor begrijpen en zien mensen direct waarom het één zoveel energie kost en de andere bezigheid als vanzelf gaat.

De paradox als talent 

In het profiel van Lumina Spark wordt ook de innerlijke diversiteit zichtbaar. Dit legt een mogelijke paradox bloot in het gedrag bij individuele teamleden maar kan vooral gezien worden als een groot individueel talent. De test meet beide kanten van het spectrum.  Bijvoorbeeld: je bent niet alleen maar introvert of extravert maar kunt beide eigenschappen in je verenigd hebben waardoor de uitkomst kan zijn dat je 65% introvert en 58% extravert bent.De uitkomst van de meting wordt dus in procenten weergegeven. Dit levert geen stereotype op van het individu, maar juist een krachtige uitnodiging tot persoonlijke ontwikkeling op aantoonbare aandachtspunten.

Individueel maatwerk

Omdat de meting persoonlijk is, is de inzet van producten en diensten van Lumina Learning ook individueel maatwerk. De methodiek werkt op een eenvoudig, onderscheidende manier én gebruikt praktisch toepasbaar taalgebruik. Dit maakt het laagdrempelig en direct inzetbaar op de werkvloer.

Duurzaam

Het verschil in werkwijze met andere methodieken zit in het duurzame karakter. Over het algemeen is de persoonlijke profielschets het eindpunt van een traject. Bij Lumina Spark is de profielschets het vertrekpunt om duurzame gedragsveranderingen te bereiken.

Breed inzetbaar

Lumina Learning biedt oplossingen voor vraagstukken van organisaties, overheden, bedrijven en opleidingsinstituten. Daarvoor leveren wij opleidingen, trainingen en leerinstrumenten die deze ontwikkel- en veranderingstrajecten faciliteren. De onderwerpen waarvoor dit instrumentarium gebruikt wordt, lopen uiteen van het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en teameffectiviteit, het verbeteren van communicatie en samenwerking binnen teams, het geven van sales-trainingen, tot het ontwikkelen van leiderschap competenties.

Klanten die werken met Lumina Spark

Enkele klanten die Lumina Spark op dit moment inzetten in ontwikkeltrajecten zijn Amphia, Avans Hogeschool, Bakkersland, Brand Loyalty, Cikam, Fokker, Fontys Sport Hogeschool, Friesland Campina, Haagse Hogeschool, NHTV, ROC Mondriaan, Staatsloterij, Tweestedenziekenhuis, Wereldhave, Zijerveld.